Ontslag en arbeidsrecht

“Verantwoord de koers verleggen betekent een win-winsituatie voor werkgever en werknemer.”

Zowel in tijden van hoog- als laagconjunctuur komen reorganisaties bij ondernemingen geregeld voor. Dat daarbij werknemers moeten afvloeien, is helaas geen uitzondering. Door het arbeidsrecht goed in te zetten, wordt de afwikkeling van reorganisatietrajecten voor beide partijen vergemakkelijkt. Dat kan geld besparen en levert een prettiger afwikkeling op voor werkgever én werknemer.

 

Omgaan met Ontwikkeling

Wij zien onze klanten als business partners. We houden elkaar scherp en werken goed samen. We adviseren proactief, vinden klankborden heel normaal, zoeken naar pragmatische oplossingen en denken ‘out of the box’. Geen ellenlange adviezen, maar scherp, pragmatisch en to the point. Zeker met het oog op het nieuwe ontslagrecht, is het belangrijk korte lijnen met de partners te houden en te denken in oplossingen, zowel voor werkgevers als werknemers.

 

Omgaan met Ontwikkeling omvat:

 • voorbereiden wat een strategische heroriëntatie betekent voor uw personeelsbestand;
 • voorbereiden van een eventueel hieruit voortvloeiende reorganisatie
 • onderhandelen over en opstellen van een sociaal plan;
 • adviestraject medezeggenschap;
 • melding aan en overleg met de vakbonden;
 • plenaire informatiesessies ten behoeve van boventallige werknemers;
 • indiening ontslagaanvraag bij  UWV;
 • werknemersbegeleiding en advisering;
 • HR Online Tool;
 • vaststellingsovereenkomsten opstellen en beoordelen ten behoeve van werknemers.

 

Onze vijf zekerheden

 1. Vast team.
 2. Duurzame relatie.
 3. Kwaliteitsborging.
 4. Expertise en ervaring.
 5. Gesprekspartner.

 

Integratie voor nog grotere effectiviteit

Deze dienstverlening is op zichzelf al krachtig, maar geïntegreerd met de overige mogelijkheden die Omgaan met Ontwikkeling biedt, is de effectiviteit nóg groter.

Jeffrey Kenens

Manager Business Unit Arbeidsrecht