Ontslag en financiele planning

Werknemers accepteren ontwikkelingen beter als financiële gevolgen duidelijk zijn

Het bedrijf slaat een nieuwe koers in en gaat reorganiseren. Dat is een ingrijpende situatie en leidt tot onrust bij de werknemer die het treft. Hoe moet het financieel verder? Wat betekenen de nieuwe arbeidsvoorwaarden? Hoe lang loopt zijn WW-uitkering als hij moet vertrekken? Wat betekent het voor het maandelijkse budget? Hoe moet het later met zijn pensioen?

 

Zet onzekerheid bij werknemers over hun financiële toekomst om in inzicht daarover

Een werknemer die niet weet waaraan hij toe is, reageert vanuit onzekerheid vaak negatief. Hij is vanwege zijn emotie niet in staat de verschillende mogelijkheden voor zijn toekomst af te wegen. Hij denkt alleen maar ‘nee’.

In de praktijk blijkt dat de werknemer beter in staat is om beslissingen te nemen over zijn toekomst als hij inzicht krijgt in de financiële gevolgen van de ontwikkelingen. Zelfs als de financiële gevolgen niet gunstig zijn. Als hij weet hoeveel hij gaat inleveren, dan is hij vaak eerder bereid een  andere functie te aanvaarden. Ook als dit een minder betaalde functie is.

De werknemer is niet geholpen als hij zijn bruto salaris weet. Het gaat om het maandelijkse, werkelijk besteedbare inkomen. Het inkomen dat overblijft na betaling van zijn vaste maandelijkse lasten. Het helpt hem als hij inzicht heeft in zijn financiële situatie bij andere arbeidsvoorwaarden of een WW-uitkering. Of inzicht in de gevolgen voor zijn toekomstige pensioeninkomen.

Omgaan met Ontwikkeling heeft tools ontwikkeld die werknemers dat inzicht geven in hun financiële situatie. Tools tegen een lage prijs per medewerker die op maat gemaakt kunnen worden door opname van bijvoorbeeld de afvloeiingsregeling en de pensioenregeling.

 

Integratie voor nog grotere effectiviteit

Deze dienstverlening is op zichzelf al krachtig, maar geïntegreerd met de overige mogelijkheden die Omgaan met Ontwikkeling biedt, is de effectiviteit nóg groter.

Judith Scherrenberg

Manager Business Unit Financiële Planning