Ontslag en arbeidsrecht

Als ontslag toch onvermijdelijk is, …

… waar krijgen uw medewerkers dan op juridisch vlak mee te maken?

 

Het is een feit: uw bedrijf gaat de focus verleggen en dat betekent voor een aantal mensen ontslag. Dat is een ingrijpende situatie. Voor u en voor uw medewerkers.

Ontslag krijgen, om welke reden dan ook, komt vaak onverwachts. Uw medewerker voelt zich boos, verdrietig en machteloos en weet niet waar zijn juridische mogelijkheden liggen. Het gebrek aan specifieke kennis over ontslagprocedures kunnen de medewerker, maar ook u als werkgever, duur komen te staan. Het is daarom belangrijk dat u zorgt voor een deskundig adviseur die u en de betrokken medewerkers loodst door het doolhof van regels en wetten.

 

Misverstanden wegnemen

Vragen die uw medewerkers hebben zijn bijvoorbeeld: ben ik wel terecht boventallig verklaard, is het afspiegelingsbeginsel op juiste wijze toegepast, is er voor mij een herplaatsingsmogelijkheid in een andere functie binnen het bedrijf, bestaat er een wettelijk opzegverbod?

Deze vragen moeten zo snel mogelijk beantwoord worden zodat daar geen onzekerheid en misverstanden over ontstaan.

 

Wat doen wij voor uw medewerkers?

• advies over de rechtspositie van uw medewerkers voorafgaand aan ontslag;
• deskundige beoordeling van de vaststellingsovereenkomst;
• het voeren van onderhandelingen over het beëindigingsvoorstel;
• adequate juridische bijstand tijdens de ontslagprocedure.

 

Omgaan met Ontwikkeling, daar kunt u van op aan

Omgaan met Ontwikkeling biedt een geïntegreerde aanpak. Zo krijgen uw medewerkers persoonlijk advies op maat over hun juridische positie, hun financiële situatie, pensioen en hun loopbaanmogelijkheden. Onze experts zijn volledig op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving over het ontslagrecht.

Wij houden een uitkomst in het vizier die voor werkgever én werknemer zo gunstig mogelijk uitpakt. Niet alleen op de korte termijn, maar juist ook daarna. Dat perspectief biedt u en uw medewerkers rust en vertrouwen voor de toekomst.

 

Integratie voor nog grotere effectiviteit

Deze dienstverlening is op zichzelf al krachtig, maar geïntegreerd met de overige mogelijkheden die Omgaan met Ontwikkeling biedt, is de effectiviteit nóg groter.