Ontslag en financiele planning

“Waardevolle aanvullingen dienstverlening”

Het bedrijf gaat zich in de toekomst richten op andere diensten en producten. Het gaat reorganiseren, er vervallen functies en en komen andere functies voor in de plaats. Medewerkers moeten zich oriënteren op deze nieuwe situatie. Net als u laten zij zich adviseren over hun juridische positie bij een eventuele reorganisatie en de financiële gevolgen die deze ontwikkeling heeft. Begeleiding helpt om te weten wat de volgende stap is. Maar hoe weet je wat die stappen zijn en hoe maak je ze concreet? Dat kan bijvoorbeeld met budgetcoaching voor de medewerker die financieel een mindere toekomst tegemoet gaan en teamtraining voor de mensen die in een nieuwe werkomgeving terecht komen.

 

Budgetcoaching

Wanneer een medewerker wegens een reorganisatie zijn baan verliest dan rekenen wij de financiële gevolgen op de lange termijn door. Op het moment dat de gevolgen van de verschillende keuzes helder zijn, geeft dat rust voor uw medewerker. Zo maakten wij voor een medewerker verschillende berekeningen. Eén van de berekeningen ging er van uit dat hij zijn uitgaven met 15% verlaagt. Als hij dat realiseerde, gaf hem dat veel meer tijd om zijn volgende baan te vinden. Hier voelde hij wel voor, maar hij vroeg zich af hoe hij dat moest doen.

Wij koppelden hem aan een budgetcoach. Die heeft samen met hem zijn uitgaven doorgenomen en hem tientallen tot honderden Euro’s per maand bespaard. In zijn situatie hadden maatregelen op telefoonkosten, ziektekostenverzekering en woonlasten het grootste resultaat. De werknemer verdiende zijn investering in de budgetcoach binnen een paar maanden terug.

 

Teamtraining

Veel werknemers zien dat door ontwikkelingen in het bedrijf collega’s van hun afdeling vertrekken. Daarna worden nieuwe afdelingen gevormd en zijn kleinere afdelingen samengevoegd. Een aantal werkzaamheden is vervallen, andere werkzaamheden zijn herverdeeld tussen medewerkers. Ondanks deze veranderingen moeten de medewerkers het in de toekomst ‘met elkaar doen’. Dat stond als een paal boven water.

Het bedrijf wil de medewerkers bij die ontwikkelingen helpen. Daarom start een traject van teamtraining en teambuilding. Medewerkers leren zo hun nieuwe collega’s en werkzaamheden snel kennen en kunnen gelijk ervaren hoe zij van elkaars sterke punten kunnen leren en gebruik maken.

In plaats van een ‘gewenningsperiode’ van maanden of jaren opereren de medewerkers al in korte tijd als team. En natuurlijk mist een aantal mensen hun ‘oude maatjes’ nog.

 

Meer is mogelijk

Dit zijn twee voorbeelden hoe de integrale dienstverlening van Omgaan met Ontwikkeling is uit te breiden met waardevolle aanvullingen. Omgaan met Ontwikkeling heeft het netwerk om dergelijke professionals in te schakelen. Daardoor krijgt u als werkgever voor uw werknemers precies dat wat in uw en hun situatie nodig is. Win tijd en geld bij uw reorganisatie met de integrale aanpak van Omgaan met Ontwikkeling.

 

Integratie voor nog grotere effectiviteit

Deze dienstverlening is op zichzelf al krachtig, maar geïntegreerd met de overige mogelijkheden die Omgaan met Ontwikkeling biedt, is de effectiviteit nóg groter.

Poul Gelderloos

Algemeen Directeur & Casemanager