Binnen Omgaan met Ontwikkeling werken wij vanuit verschillende disciplines samen om medewerkers bij veranderingstrajecten in uw organisatie optimaal te begeleiden in hun loopbaan. We bieden op elkaar afgestemde diensten in de breedte, namelijk:
Talent Management, Arbeidsrecht Advies, Financieel Advies medewerker, Outplacement en Detachering.

Ons team dat deze disciplines aanstuurt, bestaat uit:

 


Poul Gelderloos
Casemanagement

Financieel Planner. Geeft mensen en bedrijven financieel perspectief op basis van hun situatie, wensen en mogelijkheden. Initiatiefnemer van de dienstverlening Omgaan met Ontwikkeling.
Omgaan met ontslag

Maaike Pronk
Talent Management

Met de TMA Talent Methode ondersteunt zij onze opdrachtgevers bij werving, beoordeling en ontwikkeling van medewerkers en teams. Zij is ook verantwoor- delijk voor onze outplacementtrajecten.
Omgaan met ontslag

Jeffrey Kenens
Arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht. Gedreven professional, onder andere op het terrein van reorganisaties en individueel ontslagrecht voor middelgrote en grote ondernemingen.
Omgaan met ontslag

Judith Scherrenberg
Financiële planning

Pensioenadviseur, Financieel Planner en docent. Sterk in het oplossen van complexe pensioenvraagstukken voor bedrijven. Expert in het opzetten en ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor pensioen en pensioenplanning.
Omgaan met ontslag

Wim Scheick
Recruitment/Detachering

Door dienstverlening op maat en intensieve persoonlijke begeleiding ontstaat de perfecte match tussen kandidaat en opdrachtgever. Quick-wins binnen samenwerking op lange termijn.
Omgaan met ontslag

Marcel Hansen
Financieel directeur

Financieel specialist, adviseur maar vooral ondernemer.

Klankbord en sparringpartner voor ondernemers. Gaat ‘naast’ de ondernemer zitten om het probleem te analyseren en aan te pakken.
Omgaan met ontslag