Ontslag en loopbaancoaching

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. De wereld en ook organisaties veranderen steeds sneller en daarbij ook de eisen die aan de medewerker worden gesteld. Functieomschrijvingen kloppen vaak alleen nog maar op papier.

Bij organisatieveranderingen wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de medewerker zelf. Past dit werk nog wel bij de persoon? In hoeverre heeft de medewerker aanleg voor de competenties die gevraagd worden? Als dit niet meer past, is het risico op zieke medewerkers groot.

Veel externe factoren maken dat organisaties een andere aanpak willen. Zoals de steeds snellere veranderingen. Ook moeten mensen langer (gezond!) doorwerken. Medewerkers willen vooral gemotiveerd zijn voor het werk dat ze doen, geld (alleen) bindt de medewerker niet meer aan de organisatie.

Met talentmanagement stelt u de talenten van de medewerkers centraal in uw HR-beleid. Er is dan ruimte voor een continue flexibele afstemming tussen de medewerker, zijn talenten en het werk. In plaats van het verbeteren van zwakke kanten van de medewerkers ligt de focus op het inzetten en verder ontwikkelen van de talenten.

 

Drie redenen waarom het zinvol is om talent binnen de organisatie centraal te zetten

1. Medewerkers werken gemotiveerd

Er is een verschil tussen “kunnen” en “willen”. Wanneer je iets vaak genoeg doet, kan je er goed in worden. Maar als het niet echt bij je past, kan het je wel veel energie kosten. Maar als datgene wat je doet aansluit bij wat je wilt, bij jouw drijfveren, dan kan je pas echt excelleren. En geeft het energie in plaats van dat het je energie kost.

 

2. Betere bedrijfsresultaten

Het Amerikaanse adviesbureau Gallup onderzocht 22 organisaties met totaal 1,2 miljoen medewerkers op het resultaat van talentgericht werken. In vergelijking met een groep van organisaties en teams die niet gericht waren op het versterken van het talent van de medewerkers, presteerden de talentgeoriënteerde groepen aanzienlijk beter. Zo nam de winst 14 tot 29 procent toe, de medewerkersbetrokkenheid groeide 9 tot 15 procent, het personeelsverloop nam sterk af en er was een sterkte afname van veiligheidsincidenten (22 tot 59 procent). Hoe een “zachte” aanpak dus kan leiden tot “harde” resultaten.

 

3. Minder personeelsverloop

Talent Management begint al bij werving & selectie. Welke talenten zijn nodig voor deze functie? Als de juiste medewerker is aangetrokken, en medewerkers vervolgens zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen ontwikkeling, zie je dat medewerkers zich langduriger aan de organisatie verbinden.

 

Een andere visie op ontwikkeling van bedrijf en medewerker

Omgaan met Ontwikkeling zet zich sterk in voor de optimale inzet van talent. We werken met de krachtige en betrouwbare TMA Talent Methode. Met deze methodiek voor talentmanagement dragen wij bij aan het voorkomen van uitval. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

De dienstverlening van Omgaan met Ontwikkeling voorkomt knelpunten bij reorganisaties, bedrijfsovernames en wijzigingen in strategische ontwikkelingen van het bedrijf. Samen met ons team van specialisten zorgt u ervoor dat u ‘klaar’ bent voor een volgende stap.

Samen met Omgaan met Ontwikkeling voert u zo succesvolle wijzigingen in uw bedrijf door. Wijzigingen waarin u optimaal gebruik maakt van de capaciteiten van uw medewerkers. Omgaan met Ontwikkeling is een externe en dus onafhankelijke partij die de verschillende disciplines bij ontwikkeling van organisatie en werknemer integreert: rechtshulp voor de werknemer, coaching en recruitment en financieel in- en overzicht voor de werknemer.
De uitkomsten van de verschillende disciplines zijn op elkaar afgestemd binnen Omgaan met Ontwikkeling. Hierdoor krijgen de medewerkers geen tegenstrijdige en algemene adviezen maar duidelijke en op maat toegesneden stappen en begeleiding om hun toekomst snel in eigen hand te kunnen nemen. De medewerkers weten waaraan zij toe zijn en wat te doen.

 

Omgaan met Ontwikkeling voor blijvend en duurzaam ontwikkelen van mens en organisatie

 

Maaike Pronk

Manager Business Unit Talent Management