Ontslag en financiele planning

In een periode dat er in Nederland een stijging van werkgelegenheid was van in totaal meer dan 300 duizend arbeidsplaatsen, zijn er in de periode van 2006 – 2016 tienduizenden arbeidsplaatsen in de financiële sector verloren gegaan.

De belangrijkste oorzaken van deze ‘leegloop’ van de financiële sector zijn de bankencrisis en de grote technologische veranderingen.

Het CBS heeft in de Statistische Trends ‘Mobiliteit werknemers financiële sector onder andere in kaart gebracht, waar de vertrekkers blijven en in welke beroepen de grootste pijn zit.

 

Waar blijven de ‘vertrekkers’ ?

Het beeld waar de ‘vertrekkers’ uit de financiële sector blijven is niet rooskleurig. Van de 21.000 werknemers die de sector in 2016 verlieten (dat is 10% van het totale werknemersbestand!), hadden 12.000 werknemers geen aansluitend werk. 43% van hen ontving een WW-uitkering. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddeld aantal WW-ers bij uitstroom uit andere bedrijfstakken (23%).

Van de ‘vertrekkers’ naar een andere sector (circa 8.000 werknemers) ging een kwart aan de slag in de sector ‘verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Andere populaire sectoren voor vertrekkers uit de financiële dienstverlening zijn de sectoren ‘handel’ en ‘management- en technisch advies’.

 

Bij welke beroepen zit de grootste ‘pijn’ ?

De grootste teruggang in arbeidsplaatsen is te vinden bij de boekhoudkundig en administratief medewerkers en het management.

De beroepsgroep die ondanks de krimp in deze sector fors groeide, is die van financieel specialisten en economen. Ook het aantal software- en applicatieontwikkelaars groeide sterk.

 

Wat te doen (als je nu in de financiële sector werkt) ?

De financiële sector is op basis van deze statistiek een risicovolle sector als je life-time employment voor ogen hebt. De veranderingen waren en zijn ingrijpend, zowel wat betreft inhoud als omvang. De sector is bezig de omslag te maken naar nieuwe modellen voor de bedrijfsvoering, waarbij automatisering en digitalisering een hoofdrol spelen. Innovatieve toepassingen, zoals robotisering van een servicedesk en blokchain technologie zullen verdere afname van de werkgelegenheid in de traditionele functies versnellen. Deze sector zal nog vele slagen gaan maken zodat ze op lange termijn kan overleven.
Voor de werknemer vraagt het een flexibele instelling om van betekenis te blijven voor de branche. Je zult de bereidheid moeten hebben om te studeren. En je moet je kunnen aanpassen aan andere werkprocessen en methodes. Een cv waaruit flexibiliteit, een positieve grondhouding naar verandering en nieuwsgierigheid blijkt, zal helpen om straks ook werk te kunnen vinden.

 

Tot slot

De werkgelegenheid in de financiële sector is de afgelopen 10 jaar sterk gedaald. De technologische ontwikkelingen en veranderingen in de markt zorgen voor een daling van de traditionele beroepen binnen de sector. Nieuwe functies en beroepen, vooral richting ICT nemen wel toe.

Een flexibele instelling en een positieve grondhouding voor verandering geeft werknemers een voorsprong bij het behouden van een functie in deze sector.

 

Een andere visie op ontwikkeling van bedrijf en medewerker

De dienstverlening van Omgaan met Ontwikkeling voorkomt knelpunten bij reorganisaties. Samen met Omgaan met Ontwikkeling voert u zo een succesvolle reorganisatie door. Omgaan met Ontwikkeling is een externe en dus onafhankelijke partij die de verschillende disciplines bij reorganisaties en ontslag integreert: rechtshulp voor de werknemer, coaching en recruitment en financieel in- en overzicht voor de werknemer.

De uitkomsten van de verschillende disciplines zijn op elkaar afgestemd binnen Omgaan met Ontwikkeling. Hierdoor krijgen de medewerkers geen tegenstrijdige en algemene adviezen maar duidelijke en op maat toegesneden stappen en begeleiding om hun toekomst snel in eigen hand te kunnen nemen. De medewerkers weten waaraan zij toe zijn en wat te doen.

 

De integrale aanpak van Omgaan met Ontwikkeling voor gemak en rendement.

 

Bronvermelding

 

Poul Gelderloos

Algemeen Directeur & Casemanager