Ontslag en van werk naar werk

Het Nederlandse bedrijfslandschap is de afgelopen tien jaar sterk veranderd.

Redenen voor de verandering van het Nederlandse bedrijfslandschap zijn onder andere:

  • bezuinigingen en afslankingen door de economische recessie
  • outsourcen van verschillende onderdelen van de dienstverlening
  • meer werknemers in dienst uit de flexibele schil (dus een kleinere vaste kern)
  • samenwerkingsverbanden zoals fusies
  • technologische veranderingen zoals digitalisering en/of robotisering
  • efficiëntere inrichting van de organisatie, klaar zijn voor de toekomstige vijf à tien jaar. Denk hierbij aan het inrichten van zelfsturende teams, lean, agile en scrum.

Kortom, aanleidingen te over voor het bedrijf waar veel werknemers al vijf, tien of twintig jaar werken om weer te reorganiseren!
Nieuwe producten of diensten worden gelanceerd, terwijl oude verdwijnen. Afdelingen komen erbij, worden samengevoegd of opnieuw ingericht. En er zijn andere kwaliteiten en vaardigheden nodig, zowel bij management als bij de werknemers. Werknemers waarvoor in de nieuwe organisatie geen plaats meer is, ligt die gevreesde ontslagronde in het verschiet! Ook voor medewerkers die al die jaren hun beste beentje hebben voorgezet. “Stelletje ondankbaren”, dat is een vaak gehoorde, eerste emotionele reactie.

 

Ik gooi de knuppel in het hoenderhok:

Dit had de werknemer toch best kunnen weten? Reorganisaties zijn aan de orde van de dag, zeker tijdens een economische recessie. Het raakt hun vrienden, familie en gezin. En dan nu ook hemzelf.
Reorganisaties zijn veel in het nieuws. De werknemer had zich hierop kunnen instellen en op kunnen voorbereiden. De werkgever kan werknemers trouwens continu informeren over bedrijfsontwikkelingen en de werknemers laten begeleiden op wat dat voor hen kan betekenen. Als hij dat goed doet, hoeft er niet toe te leiden dat er altijd ‘onrust in de tent’ is.

 

Hoe is de persoonlijke houding van de werknemer?

Is hij passief?

Blijft de werknemer gewoon zijn werk doen en wacht hij rustig af wat er gaat gebeuren? Heeft iedereen de schuld (zo Nederlands) behalve hijzelf? Is hij hier het slachtoffer? Laat hij zich ontslaan en ziet dan wel wat er gebeurt? Gaat hij dan lekker één à twee jaar eens rustig rond kijken wat hij in de toekomst gaat doen? En genieten van zijn uitkering en de ontslagvergoeding (als hij die al krijgt)?
Het nadeel van zo’n houding is dat zo’n werknemer elke keer achter de feiten aan loopt en hij zichzelf in een slachtofferrol drukt. Door alle negativiteit kost het hem ook nog eens enorm veel energie. Dat is niet goed voor hemzelf, zijn gezin en zijn eigen toekomst. Uiteindelijk verliest hij alleen maar.

 

Of is hij actief?

Gaat de werknemer uit van zijn eigen kracht en stel hij zich niet afhankelijk op naar de werkgever of de hulpverlenende instanties? Laat hij zich goed voorlichten? Bepaalt hij zelf zijn pad dat hij gaat volgen? Neemt hij zelf de stappen die hij wil maken?
Hier is de werknemer altijd opbouwend bezig, voor zichzelf en voor zijn gezin. En natuurlijk kost dit ook veel energie, maar dit is positieve energie en hij krijgt er weer energie voor terug. Want verandering is ook goed voor mensen.

 

Wat kan de werknemer zelf doen?

Is er door nieuwe producten of diensten sprake van een reorganisatie? Nu of binnen twee jaar? De werknemer zou zich moeten afvragen of hij dan bij deze organisatie wil blijven werken? Wat zou hij dan willen doen? Hoe kan hij zichzelf daar het beste op voorbereiden? Wil hij deze organisatie verlaten? Wat zijn dan zijn rechten en plichten? Wat wil hij gaan doen, qua werk. Moet hij zich omscholen en hoe bereid hij zich daarop voor?
Hoe gaat de werknemer dit allemaal doen met zijn gezin? Wat zijn de financiële gevolgen, maar ook de sociale etc.

KORTOM, ALS EEN WERKNEMER ALTIJD IS VOORBEREID OP EEN DERGELIJKE ONTWIKKELING IN HET BEDRIJF EN DE WERKGEVER HEM STIMULEERT EEN ACTIEVE HOUDING AAN TE NEMEN, ZORGT DAT VOOR POSITIEVE ENERGIE. DAT IS GOED VOOR DE WERKNEMER, ZIJN GEZIN EN HET BEDRIJF WAARIN DIE WERKNEMER WERKT!

 

Een andere visie op reorganisatie en ontslag

De dienstverlening van Omgaan met Ontwikkeling voorkomt knelpunten bij reorganisaties. Samen met Omgaan met Ontwikkeling zorgt u ervoor dat u ‘klaar’ bent voor een volgende reorganisatie. Omgaan met Ontwikkeling is een externe en dus onafhankelijke partij die de verschillende disciplines bij reorganisaties en ontslag integreert: rechtshulp voor de werknemer, coaching en recruitment en financieel in- en overzicht voor de werknemer.

De uitkomsten van de verschillende disciplines zijn op elkaar afgestemd binnen Omgaan met Ontwikkeling. Hierdoor krijgen de medewerkers geen tegenstrijdige en algemene adviezen maar duidelijke en op maat toegesneden stappen en begeleiding om hun toekomst snel in eigen hand te kunnen nemen. De medewerkers weten waaraan zij toe zijn en wat te doen.

 

De integrale aanpak van Omgaan met Ontwikkeling voor gemak en rendement.

Wim Scheick

Manager business unit recruitment