Ontslag en financiele planning

Philips, FrieslandCampina en Siemens zijn bedrijven die ondanks de aantrekkende economie stevig gaan reorganiseren. Bij afdelingen waar de reorganisaties plaatsvinden, moet een deel van de oude garde vertrekken en komen nieuwe mensen met nieuwe capaciteiten binnen.

 

Reorganisaties tijdens crisis om het hoofd boven water te houden

De trend dat bedrijven nu reorganiseren wegens een omschakeling naar andere producten of diensten is anders dan die in de afgelopen jaren. Toen werd er bij bedrijven gereorganiseerd vanwege teruglopende omzet en een dalende winst. Het bedrijf wilde een faillissement voorkomen. Ontslag van werknemers was daarvoor het noodzakelijk middel. Zo kon het bedrijf in afgeslankte vorm de crisis van de afgelopen jaren overleven.

 

Technologische ontwikkelingen vereisen aanpassingen

Inmiddels is het economische klimaat omgeslagen en groeit het aantal banen in vrijwel elke branche. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen in de technologie hard. Dit zorgt bij veel bedrijven voor herschikking in de dienstverlening of de aangeboden producten, het soort werk en de hoeveelheid werk. Het is soms mogelijk om mensen om te scholen, maar soms zijn de gevraagde capaciteiten zo anders, dat ontslag van medewerkers onvermijdelijk is. Dit zorgt voor een nieuwe ontslaggolf.

 

Door strategische heroriëntatie van het bedrijf zijn deels andere mensen nodig

Bedrijven moeten meegaan met marktveranderingen. Als zij dat niet doen komt onvermijdelijk het moment dat er een nieuwe noodsituatie volgt omdat de omzet terugloopt. Een bedrijf kiest dan vaak voor een strategische heroriëntatie of verlegt zijn focus. Ook hieruit kan volgen dat andere mensen met andere capaciteiten nodig zijn.

 

Efficiencymaatregelen door voortschrijdende technologie

De voortschrijdende technologie automatiseert bedrijfsprocessen, wat leidt tot een forse efficiencyslag. Neem bijvoorbeeld de accountancy. Door de ontwikkelingen in de Europese regelgeving moeten de banken aan iedereen de mutaties (met toestemming van de rekeninghouder uiteraard) ter beschikking stellen. Het gevolg hiervan is dat het doen van de boekhouding zo eenvoudig wordt, dat allerlei administratieve functies gaan verdwijnen. Daar tegenover staat dat er programmeurs moeten zijn die deze software en het proces kunnen overzien en ontwikkelen.

 

Een andere visie op reorganisatie en ontslag

De dienstverlening van Omgaan met Ontwikkeling voorkomt knelpunten bij reorganisaties. Samen met Omgaan met Ontwikkeling voert u zo een succesvolle reorganisatie door. Omgaan met Ontwikkeling is een externe en dus onafhankelijke partij die de verschillende disciplines bij reorganisaties en ontslag integreert: rechtshulp voor de werknemer, coaching en recruitment en financieel in- en overzicht voor de werknemer.

De uitkomsten van de verschillende disciplines zijn op elkaar afgestemd binnen Omgaan met Ontwikkeling. Hierdoor krijgen de medewerkers geen tegenstrijdige en algemene adviezen maar duidelijke en op maat toegesneden stappen en begeleiding om hun toekomst snel in eigen hand te kunnen nemen. De medewerkers weten waaraan zij toe zijn en wat te doen.

 

De integrale aanpak van Omgaan met Ontwikkeling voor gemak en rendement.

 

Philips Lighting schrapt een derde van banen op researchafdeling

FrieslandCampina gaat reorganiseren omdat het goed gaat

Siemens wil gasturbinefabriek in Hengelo sluiten

Judith Scherrenberg

Manager business unit financiële planning