Ontslag en financiele planning

‘Mobiliteitscentra schieten tekort. Reïntegratietraject banken helpt personeel amper’ kopte Het Financieele Dagblad op de drempel van 2017. In de sociale media ontstond vervolgens een uitvoerige discussie. Waarom werken deze centra niet en wat kunt u als werkgever doen zodat u wel een succesvolle reorganisatie realiseert?

 

1. Maatwerk in plaats van een ‘wasstraat’ zonder keuzes

De geboden begeleiding is een ‘one-fits-all’-programma vinden veel mensen. Elke werknemer krijgt hetzelfde pakket, ongeacht of dat bij zijn wensen en behoeften aansluit.
Daardoor voldoet de begeleiding niet en gooit de werkgever onnodig geld over de balk.

 

2. Eigen verantwoordelijkheid en regie

De medewerkers die wél binnen afzienbare tijd hun nieuwe plek vonden, stelden zich voor een groot deel actief en voortvarend op. Zij trokken hun eigen plan wachtten niet tot de ‘ander’ hen wat op een presenteerblaadje aanbood.
Eigen verantwoordelijkheid en actie loont.

 

3. Gouden ketenen

Het artikel betrof mobiliteitscentra binnen de financiële dienstverlening. Binnen de financiële dienstverlening zou het geheel van arbeidsvoorwaarden er toe leiden dat medewerkers hoger worden betaald dan voor een vergelijkbare baan in een andere sector. Veel medewerkers komen daarom niet snel in actie. Immers, elke maand in dienst bij de oude werkgever is ‘mooi meegenomen’, zeker als er ook een mooie afvloeiingsregeling is. De urgentie is er voor de medewerkers niet om snel uit de comfortabele stoel te komen. Op het moment dat de medewerker toch vertrekt, heeft hij tijd en mogelijkheden onvoldoende gebruikt.

 

4. Inzicht in financiële gevolgen

Veel medewerkers realiseren zich niet wat de financiële gevolgen zijn van hun ontslag en de verschillende keuzemogelijkheden. Zij hebben geen inzicht in de cijfers van de diverse opties, zelfs niet als zij in de financiële sector werken. “Het komt wel goed”, zo denken zij vaak. Of zij liggen nachten lang wakker over de vraag of zij hun hypotheek nog kunnen betalen.
Inzicht in die financiële gevolgen op korte en langere termijn, maakt duidelijk hoe de financiële plaatjes er uit zien en geeft richting voor verdere actie.

 

5. Mobiliteitscentrum is van de ‘vijand’

Het mobiliteitscentrum wordt bemenst door medewerkers die in dienst zijn bij de werkgever. Medewerkers krijgen het gevoel dat zij bij ‘de vijand’ te biecht gaan. Alles wat zij daar in vertrouwen zeggen en doen, ligt gelijk bij de ‘tegenstander’. Daardoor laten medewerkers niet het achterste van hun tong zien en is hun begeleidingstraject niet of soms verre van optimaal.
De werkgever haalt niet het beste rendement uit zijn investering in een begeleidingstraject voor medewerkers.

 

Een andere visie op ontslagtrajecten

De dienstverlening van Omgaan met Ontwikkeling voorkomt de genoemde en ook andere knelpunten. Samen met Omgaan met Ontwikkeling voert u zo een succesvolle reorganisatie door. Omgaan met Ontwikkeling is een externe en dus onafhankelijke partij die de verschillende disciplines bij reorganisaties en ontslag integreert: rechtshulp voor de werknemer, coaching en recruitment en financieel in- en overzicht voor de werknemer.

De uitkomsten van de verschillende disciplines zijn op elkaar afgestemd binnen Omgaan met Ontwikkeling. Hierdoor krijgen de medewerkers geen tegenstrijdige en algemene adviezen maar duidelijke en op maat toegesneden stappen en begeleiding om hun toekomst snel in eigen hand te kunnen nemen. De medewerkers weten waaraan zij toe zijn en wat te doen.

 

De integrale aanpak van Omgaan met Ontslag voor gemak en rendement.

Poul Gelderloos

Algemeen Directeur & Casemanager