Op de dienstverlening door Omgaan met Ontslag BV zijn per module de Algemene Voorwaarden van toepassing van de specifieke, door ons ingeschakelde dienstverleners. Voor de van toepassing zijnde betalingstermijn gelden echter altijd de Algemene Voorwaarden van Omgaan met Ontslag BV.

 

Omgaan met Ontslag BV verricht haar dienstverlening onder het label Omgaan met Ontwikkeling .