Ontslag en financiele planning

Bij een fusie tussen twee bedrijven moet er heel veel gebeuren voordat het zover is. Dat fusiemoment lijkt dan de ‘eindstreep’, maar begint het echte werk dan pas. Het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden is dan eenvoudiger vanuit een heldere bedrijfscultuur, missie en visie.

 

Jansen BV en Pietersen BV fuseren

De eigenaren van Jansen BV en Pietersen BV besluiten na constructieve onderhandelingen hun bedrijven samen te voegen. Daardoor kunnen ze een breder aanbod aan hun klanten bieden dat aansluit bij hun eigen dienstverlening. Dit biedt de mogelijkheid om per klant meer af te zetten en het biedt synergievoordelen.

Dit zijn veel gehoorde redenen om te kiezen voor een fusie van bedrijven. Als de bedrijfsculturen op elkaar kunnen aansluiten, kan het ook werken. Maar …, na de fusie is er zonder uitzondering nog een ingrijpende traject: het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden.

 

Harmoniseren arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden weerspiegelen wat binnen de onderneming belangrijk is voor het personeel. Is de cultuur dat mensen voor zichzelf moeten zorgen en niet afhankelijk mogen zijn van de werkgever? Dan zal een arbeidsvoorwaardenpakket beperkter zijn dan wanneer de werkgever de medewerker vanuit zijn visie totaal wil ‘pamperen’. Bedrijven kunnen en mogen hier eigen keuzes in maken als ze niet zijn gebonden aan een CAO en/of een pensioenfonds. Als ze wel zijn gebonden dan zijn de keuzes minder groot.

 

Bedrijfscultuur is de basis

In de situatie dat het bedrijf zijn eigen keuzes kan maken met betrekking tot zijn arbeidsvoorwaarden, helpt het als de bedrijfscultuur scherp is neergezet. Dat draagt er aan bij dat de medewerkers zich in die bedrijfscultuur herkennen.
Een arbeidsvoorwaardenadviseur kan helpen bij een dergelijk proces. Hij vraagt grondig uit, wat belangrijk is in de nieuw te bouwen gezamenlijke bedrijfscultuur. Pas als de gewenste cultuur duidelijk is, kun je alle verschillende elementen van de arbeidsvoorwaarden binnen die kaders plaatsen. De aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden , kun je dan ook een stuk eenvoudiger aan de medewerkers verklaren. Je begint namelijk vanuit de strategie en missie van de gezamenlijke onderneming. Als strategie en missie van de onderneming breed binnen de organisatie worden gedragen en de arbeidsvoorwaarden hangen daarmee samen, begrijpen medewerkers waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Die keuzes zijn logisch en samenhangend en daar willen ze over het algemeen aan meewerken.

 

Een kader geeft richting

Het werken vanuit een kader geeft richting in de onderhandeling tussen werkgevers en medewerkers. In dit voorbeeld was uit de gezamenlijke strategie en missie gekomen dat de groei van het medewerkersbestand vooral zou bestaan uit het aannemen van jonge, net afgestudeerde mensen. Daarom werd de inrichting van de pensioenregeling zo gekozen dat deze een beter resultaat had voor deze doelgroep.
Zo kan het gezamenlijke bedrijf een aantrekkelijker arbeidsvoorwaardenpakket neerleggen voor juist die doelgroep. Als het hele bedrijf is doordrongen van de noodzaak van die keuze, dan wordt de discussie over onderliggende details niet meer zo relevant. Je kunt telkens terug grijpen op die missie: weet je nog …..? En het meest gehoorde antwoord is dan: o, ja!

 

Een andere visie op fusies & overnames

Omgaan met Overname heeft tools ontwikkeld die medewerkers inzicht geven in hun financiële situatie als gevolg van wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Tools tegen een lage prijs per medewerker die op maat gemaakt kunnen worden door opname van bijvoorbeeld een eventuele afvloeiingsregeling en de pensioenregeling.

Omgaan met Overname is een externe en daardoor onafhankelijke partij die de verschillende disciplines bij overnames en fusies, reorganisaties en eventueel ontslag integreert: rechtshulp voor de medewerker, coaching en recruitment en financieel in- en overzicht voor de medewerker.

De verschillende disciplines zijn binnen Omgaan met Overname op elkaar afgestemd waardoor werkgevers en medewerkers geen algemene en tegenstrijdige adviezen krijgen, maar duidelijke en op maat toegesneden stappen en begeleiding om snel aan de slag te gaan met hun toekomst.
 

Win tijd en geld bij fusies en overnames
met de integrale aanpak van Omgaan met Overname.

Judith Scherrenberg

Manager business unit financiële planning