Strategische heroriëntatie van de onderneming

Omgaan met Ontwikkeling richt zich op veranderingen in de organisatie door groei of verandering van het productenaanbod door bijvoorbeeld doorontwikkeling. In de loop der tijd verandert iedere organisatie en dat vraagt aanpassing van werknemers. Soms kan een bij- of omscholing voldoende zijn. Soms biedt de vernieuwende organisatie geen plek meer voor een werknemer. De geïntegreerde begeleiding van Omgaan met Ontwikkeling zorgt er ook in deze situatie voor dat de werknemer sneller op een passende plek komt, in of buiten het bedrijf. De vernieuwende organisatie kan zo sneller omschakelen en haar doelen bereiken.

De kern van de dienstverlening bestaat uit geïntegreerde begeleiding van een medewerker op het terrein van arbeidsrecht, financiële planning, loopbaancoaching en recruitment. De economie trekt aan, werkloosheid loopt terug, maar begeleiding van de medewerker wordt in de krappe arbeidsmarkt steeds belangrijker.